LOCINOX I CELE W
ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zarówno w całym społeczeństwie, jak i w świecie biznesu, panuje coraz powszechniejsze przekonanie, że spółki powinny ponosić nie tylko odpowiedzialność gospodarczą, ale także społeczną i ekologiczną. Do zrównoważonego rozwoju przyczynia się już sama bardzo wysoka jakość produktów Locinox, ale dla tej firmy zrównoważony rozwój jest pojęciem szerszym, przejawiając się w operacjach biznesowych.

Czynnie przyczyniamy się do realizacji 9 z 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), w tym SDG 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 oraz 15. Locinox uczestniczy także w programie VOKA Charter „Zrównoważona przedsiębiorczość” (VOKA Charter for Sustainable Entrepreneurship, VCDO), gdzie co roku wybieramy 10 inicjatyw dotyczących doskonalenia w zakresie celów zrównoważonego rozwoju.

sdg1

SDG 1. KONIEC Z UBÓSTWEM

Firma Locinox prowadzi działalność dobroczynną w obrębie społeczeństwa Belgii. Firma, stosując zasadę współmierności, w swym corocznym budżecie przewiduje środki na projekty dobroczynne zgłoszone przez pracowników. Firma przekaże równowartość datków ze strony pracownika lub kwotę odpowiadającą godzinom pracy na cele dobroczynne. W corocznym budżecie firma uwzględnia także grupowy projekt dobroczynny. W przeszłości do takich projektów należał Villarozerood.be oraz Towarzystwo Onkologii Dziecięcej. Ostatnio sponsorujemy organizację na rzecz walki z rakiem piersi De Roze Mars.

sdg3

SDG 3. DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Nasi ludzie stanowią kluczowy element wszelkiej wartości dodanej, którą zapewniamy swym interesariuszom. Jako pracodawca staramy się zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Nasze działania obejmują mnóstwo interwencji manualnych i podnoszenia, które obciążają ciało, a w szczególności plecy pracowników. Właśnie dlatego tak wiele zainwestowaliśmy w automatyczne przenośniki taśmowe w całej firmie, aby uniknąć podnoszenia towarów. Oprócz wyzwań technologicznych w dziedzinie produktu, nasz dział inżynieryjno-technologiczny opracował własne (automatyczne) maszyny ułatwiające prace montażowe.

Swoich ludzi zachęcamy także do zwiększenia aktywności w codziennym życiu, ponieważ zapewnia im to zdrowie, ale także oczyszcza umysł i zapewnia większe poczucie szczęścia. W firmie Locinox promujemy sport w postaci wewnętrznej grupy biegaczy i corocznego biegu.

sdg4

SDG 4. DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI

Jako firma mocno wierzymy w ciągłe, jednoczesne doskonalenie nie tylko produktów, lecz także procesów, systemów, organizacji i ludzi. Inwestujemy w rozwój swoich ludzi, a także ich zrównoważonych karier, będąc ich przewodnikiem w zakresie szkoleń i zapewniając optymalną równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Nasze zaangażowanie dotyczące polityki zrównoważonej kariery ilustruje projekt ESF (nr 6788) „Zrównoważony rozwój kariery” w firmie Locinox.

sdg5

SDG 5. RÓWNOŚĆ PŁCI

Firma Locinox zapewnia równe traktowanie wszystkich pracowników, w szczególności kobiet, w odniesieniu do możliwości rozwoju kariery, wynagrodzenia i świadczeń, ochrony socjalnej i korzyści, kształcenia itp. niezależnie od wieku, płci, rasy lub orientacji seksualnej. Będziemy czynnie zapewniać poszanowanie tej równości we własnej organizacji oraz zachęcać do tego podwykonawców i partnerów.

sdg7

SDG 7. CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

Posiadamy dość wysokie zużycie energii elektrycznej, służącej przede wszystkim do zasilania naszych frezarek produkcyjnych CNC. 15% naszego całkowitego zużycia energii pokrywają własne panele słoneczne. W nowym budynku, do którego przeprowadzimy się na początku roku 2023, chcemy zwiększyć tę ilość do 40%.

Budowa naszej nowej fabryki w Waregem, zwanej Locinox 4.0, opiera się na podejściu uwzględniającym „Trias Energetica czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię”: Zapotrzebowanie na energię znacznie spada, uzyskując najniższy możliwy współczynnik K, dzięki jak najbardziej kompaktowemu budownictwu, zapewnieniu odpowiedniej izolacji i dobrej stolarki zewnętrznej. Aby uniknąć nasłonecznienia, ograniczono powierzchnię przeszkleń od strony południowej i zamontowano tam stałe rolety zewnętrzne (za pomocą markiz). Odnawialne źródła energii: Wykorzystanie zrównoważonych, odnawialnych źródeł energii, jak panele słoneczne (2000 m²) i pompy ciepła, zapewni pozyskiwanie większości energii ze źródeł ekologicznych. Być może będzie to powiązane z BEO (magazynowanie energii Boorgat). Efektywne i oszczędne maszyny o wysokiej wydajności: I wreszcie wybieramy efektywne i oszczędne maszyny o wysokiej wydajności, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć zużycie paliw kopalnych. Obejmuje to:

— Grupy wentylacji z odzyskiem ciepła,
— Wentylację sterowaną zapotrzebowaniem w oparciu o emisje CO2,
— Użycie kotłów kondensacyjnych o wysokiej wydajności,
— Energooszczędne oświetlenie LED ze sterowaniem w oparciu o światło dzienne i obecność osób.

Firma posiada dużą liczbę samochodów służbowych, ale średnia emisja CO2 to zaledwie 109 gramów. Nasza polityka dotycząca samochodów obejmuje 5 kategorii i określa rygorystyczne zasady dotyczące emisji CO2. Oprócz polityki dotyczącej samochodów oferujemy swym pracownikom możliwość wypożyczenia firmowego roweru w zamian za wynagrodzenie brutto. Tym samym staramy się promować dojazdy do pracy na rowerze.

sdg8

SDG 8. WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

Locinox jest międzynarodową, dynamicznie rozwijającą się firmą, posiadającą jasną strategię dwucyfrowego wzrostu, napędzanego przede wszystkim poszukiwaniem wartości dodanej w drodze innowacji produktowych i zróżnicowania produktów, ale także skupieniem na cyfryzacji i modernizacji technologicznej swych obiektów produkcyjnych i logistycznych.

Firma Locinox czynnie promuje warunki socjalne zatrudnienia. Wraz z WAAK staramy się zapewnić grupie ludzi interesujące i stymulujące środowisko pracy. Wszyscy pracownicy firmy Locinox postrzegają współpracowników z WAAK nie jako „najemników”, ale jako czystej krwi koleżanki i kolegów idealnie zintegrowanych w całej organizacji Locinox. Zarówno w oczach pracowników firmy Locinox, jak i ich samych, są oni bardziej częścią naszego zespołu niż pracownikami WAAK.

sdg9

SDG 9. INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

Innowacje są siłą napędową firmy Locinox. Jesteśmy przekonani, że zapewniają one powodzenie wszystkim naszym interesariuszom. Połowa wzrostu naszych przychodów powinna pochodzić z produktów nie starszych niż 3 lata.

sdg12

SDG 12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Z perspektywy produktu od tamtej pory firma Locinox opracowuje trwałe produkty. Dzięki swej konstrukcji nasze produkty powinny wytrzymać 20 lat na zewnątrz. Co więcej, po zakończeniu okresu eksploatacji można je bez trudu zdemontować.

Okres standardowej rękojmi na produkt wynosi 3 lata, a dla zarejestrowanych klientów przedłużamy go na trzy do pięciu lat, ponieważ mocno wierzymy w trwałość naszych produktów.

Recykling:  Wszystkie komponenty wykorzystywane przez nas do produkcji wyrobów powinny nadawać się do recyklingu. W całym zakładzie produkcyjnym wprowadziliśmy kosze do sortowania odpadów.

Standardy etyczne:  Ponieważ część komponentów pozyskujemy z Chin, Indii i Tajwanu, podpisaliśmy z dostawcami rygorystyczne umowy podwykonawstwa, zobowiązując ich do przestrzegania standardów etycznych w odniesieniu do pracy dzieci, poszanowania pracowników itp.

sdg15

SDG 15. ŻYCIE NA LĄDZIE

Emisje CO2 nie tylko należy ograniczyć, ale także skompensować. Najlepszy czas na posadzenie drzewa był dwadzieścia lat temu. Teraz mamy kolejną szansę! W ramach starań o zapewnienie większej „zieloności” naszej firmy na terenie nowej fabryki Locinox 4.0, do której przeprowadzimy się w roku 2023, już zasadziliśmy 300 wysokich drzew.

Wczytywanie
Wczytywanie